dilluns, 19 de gener de 2009

Classificació dels olis d'oliva

No totes les persones saben distinguir quan compren oli d'oliva entre els diferents productes que s'oferixen al mercat, este desconeixement fa que de vegades escoltem allò de: "per ahí hi ha oli molt més barat", però... quina classe d'oli?
Incloem ací un dibuixet en el que podem vorer com es classifiquen els olis, segon la legislació vigent.

diumenge, 18 de gener de 2009

Assamblea General

Ahir dia 17 de gener es va celebrar per fi l'Assamblea General Ordinària de la cooperativa, i diem "per fi" ja que s'ha tingut que convocar dues vegades degut a que el passat 13 de desembre, data de la primera convocatòria, no hi van assistir prou socis per a iniciar la reunió.
El Consell Rector va sometre a votació els compters anuals corresponents a l'exercici econòmic de la campanya 2007-2008 que van ser aprovats per unanimitat.
Després es va informar sobre el programa de qualitat de l'oli d'oliva i entre tots arribàrem a la conclussió que, si no som capaços de fer un oli que siga cada vegada millor no tenim res a fer en el mercat, esta és una tasca que comença en el bancal i continua fins a l'almassera.
Tot seguit, es va informar als socis de l'obligació que tenen tots aquells que reben les ajudes del "pago único" de tenir un cuadern de camp ,on s'han d'apuntar tots els tractaments fitosanitaris que es facen als cultius.
Hem de dir que el més important d'esta Assamblea ha sigut la nombrosa assistència de gent jove, hi estaven un grapat de xicots i xicotes fills dels socis, que no sòn llauradors, però que amb la seua presència ens han donat a entendre que hem de continuar lluitant pel manteniment de la terra i de la cooperativa.